Klaar voor een zelfstandige toekomst

Over ons

Van informele naar formele samenwerking

Zelfstandige zorgprofessionals in de kraamzorg zijn doorgaans klantgericht, weten van aanpakken en worstelen met de vraag hoe zij hun toekomst willen vormgeven: eenling blijven of samenwerken?

Begin 2017 heeft de NBvK op verzoek van Gyneo enkele bijeenkomsten met zelfstandig kraamverzorgenden georganiseerd, waarin vragen aan de orde kwamen als: waar krijg je energie van en wat vind je leuk aan het werken als zelfstandige in de kraamzorg? Wat vind je minder leuk, wat kost je energie en wat beleef je als “gedoe”. De kern van de zaak is dat de zelfstandig zorgprofessionals hun zelfstandigheid graag willen versterken. Bij voorkeur willen ze zich minder laten inhuren door een bureau voor kraamzorg. Het verwerven van overeenkomsten met zorgverzekeraars is een bevestiging van zelfstandigheid. De vergoeding voor de geleverde zorg is hoger dan bij inhuur. “ZZP” had tijdens deze bijeenkomsten niet de betekenis van “Zelfstandige Zonder Personeel”, maar die van “Zelfstandig ZorgProfessional”.

Om overeenkomsten met zorgverzekeraars te kunnen sluiten is samenwerken belangrijk. De verzekeraar heeft zorgplicht en wil de garantie dat haar verzekerden kraamzorg krijgen. Doorgaans vinden verzekeraars het (te) risicovol de zorgplicht bij zelfstandigen zonder personeel onder te brengen. Daarom is het belangrijk dat er een rechtspersoon, zoals een maatschap of besloten vennootschap (B.V.), gevormd is die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Gyneo kan – indien gewenst – informele samenwerkingsverbanden helpen met het vormen van een formeel samenwerkingsverband.

Beperking administratieve lasten

Gyneo heeft een online platform ontwikkeld voor kraamzorgbedrijven. Gyneo wilde bij de ontwikkeling van het platform een aantal dingen bereiken:

  • zo beperkt mogelijke administratieve lasten voor de professional; de kraamverzorgende besteedt liever haar tijd aan moeder en kind
  • zorg van hoge kwaliteit kunnen leveren door het zorgproces te structureren. Dat doet ze bijvoorbeeld door het overal en altijd beschikbaar hebben van de indicatoren van zichtbare zorg (zizo)
  • geen “overtik werk” voor de declaratie
  • onderscheidend voor de klant met een persoonlijke MijnGroeiboek omgeving

Teams in de kraamzorg kunnen het door Gyneo ontwikkelde platform aanpassen naar de eigen huisstijl. Daarnaast delen we onze ervaringen en helpen we je bij het verwerven van het HKZ/ISO-certificaat. Dergelijke kwaliteitscertificaten zijn bij veel zorgverzekeraars een voorwaarde om een zorgovereenkomst te sluiten.

Fiscaal veilig

Bij de opzet van de dienstverlening aan zelfstandig zorgprofessionals heeft Gyneo zich verdiept in de fiscale aspecten van zelfstandigheid én de eisen die zorgverzekeraars stellen. Om die reden sluit Gyneo enkel samenwerkingsovereenkomsten met teams van kraamverzorgenden die samenwerken in een rechtspersoon, bijvoorbeeld in een maatschap of besloten vennootschap. Nog in de verkenning van samenwerking? Ook dan kan een oriënterend gesprek jullie wellicht verder helpen.

Toekomst

De vraag “hoe wil in mijn toekomst vormgeven: alleen of samenwerken” is een belangrijk thema voor veel zelfstandig zorgprofessionals in de kraamzorg. Teams die nu kiezen voor (formeel) samenwerken zullen dat op zo’n manier doen dat ze fiscaal veilig zijn.

De toekomst van Gyneo? We hebben een goede start gemaakt, door te luisteren naar de zelfstandig zorgprofessionals. Op basis van hun vraag ligt de nadruk in onze huidige dienstverlening op het bespoedigen van zelfstandigheid, het voeren van een eigen merk, het beperken van de administratieve lasten en het waarborgen van de fiscale aspecten.

Het luisteren naar zelfstandig zorgprofessionals is Gyneo goed bevallen. Dat blijven we doen en daarop zullen we onze dienstverlening aanpassen.