Klaar voor een zelfstandige toekomst

Informatie

Van informele naar formele samenwerking

Zelfstandige zorgprofessionals in de kraamzorg zijn doorgaans klantgericht, weten van aanpakken en worstelen met de vraag hoe zij hun toekomst willen vormgeven: eenling blijven of samenwerken?

Begin 2017 heeft Siska de Rijke van de NBvK op verzoek van Gyneo enkele bijeenkomsten met zelfstandig kraamverzorgenden georganiseerd, waarin vragen aan de orde kwamen als: waar krijg je energie van en wat vind je leuk aan het werken als zelfstandige in de kraamzorg? Wat vind je minder leuk, kost je energie en beleef je als “gedoe”.

De kern van de zaak is dat de zelfstandig zorgprofessionals hun zelfstandigheid graag willen versterken. Bij voorkeur zich minder laten inhuren door een bureau voor kraamzorg. Het verwerven van overeenkomsten met zorgverzekeraars is een bevestiging van zelfstandigheid. De vergoeding is hoger, dan bij inhuur.

Overigens had “zzp” tijdens de bijeenkomsten niet de betekenis van “zelfstandige zonder personeel”, maar die van “zelfstandig zorgprofessional”. Een mooie betekenis…

Om overeenkomsten met zorgverzekeraars te kunnen sluiten, is samenwerken belangrijk. De verzekeraar heeft zorgplicht en wil de garantie dat haar verzekerden kraamzorg krijgen. Doorgaans vinden verzekeraars het (te) risicovol de zorgplicht bij zelfstandigen zonder personeel onder te brengen.

Daarom is het belangrijk dat er een rechtspersoon gevormd is. Gyneo kan – indien gewenst – informele samenwerkingsverbanden helpen met het vormen van een formeel samenwerkingsverband.


Beperking administratieve lasten

Gyneo heeft enkele jaren terug een online platform ontwikkeld, voor een aan Gyneo gelieerd kraamzorgbedrijf. Gyneo wilde bij de ontwikkeling van het platform een aantal dingen bereiken:

  • zo beperkt mogelijke administratieve lasten voor de professional; de kraamverzorgende besteedt liever haar tijd aan moeder en kind
  • het zorgproces in de grip houden, bijvoorbeeld doordat de indicatoren van zichtbare zorg (zizo) realtime inzichtelijk zijn
  • geen “overtik werk” voor de declaratie
  • onderscheidend voor de klant, met een eigen Mijn-omgeving

Dit platform biedt Gyneo aan teams in de kraamzorg, in jullie eigen huisstijl. Daarnaast delen we onze ervaringen met bijvoorbeeld het verwerven van het HKZ/ISO-certificaat. Dergelijke kwaliteitscertificaten zijn bij enkele zorgverzekeraars een voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Heeft jouw team nog geen overeenkomst met een zorgverzekeraar? Dan helpt het aan Gyneo gerelateerde kraamzorgbedrijf met de declaratie.


Fiscaal veilig

Bij de opzet van de dienstverlening aan zelfstandig zorgprofessionals heeft Gyneo zich verdiept in de fiscale aspecten van zelfstandigheid én de eisen die zorgverzekeraars stellen. Om die reden sluit Gyneo enkel samenwerkingsovereenkomsten met teams van kraamverzorgenden die samenwerken in een rechtspersoon, bijvoorbeeld in een maatschap of besloten vennootschap. Nog in de verkenning van samenwerking? Ook dan kan een oriënterend gesprek jullie wellicht verder helpen.


Toekomst

De vraag “hoe wil in mijn toekomst vormgeven: alleen of samenwerken” is een belangrijk thema voor veel zelfstandig zorgprofessionals in de kraamzorg. Dat is begrijpelijk…

Teams die nu kiezen voor (formeel) samenwerken zullen dat op zo’n manier doen, dat ze fiscaal veilig zijn. Voor hen kan de nieuwe DBA komen…. Deze zal hen geen slapeloze nachten bezorgen.

De toekomst van Gyneo? We hebben een goede start gemaakt, door te luisteren naar de zelfstandig zorgprofessionals. Op basis van hun vraag ligt de nadruk in onze huidige dienstverlening op het bespoedigen van zelfstandigheid, het voeren van een eigen merk, het beperken van de administratieve lasten en het waarborgen van de fiscale aspecten.

Het luisteren naar zelfstandig zorgprofessionals is Gyneo goed bevallen. Dat blijven we doen en daarop zullen we onze dienstverlening aanpassen.